CHiEFS                                                         Electronics

Aputoiminimen toimialana on elektroniikan, tietotekniikan, tietokonetekniikan, tietojenkäsittelyn, ATK- ohjelmistojen, tutkimus, suunnittelu, toteutus, myynti, markkinointi, konsultointi, koulutus ja alihankinta; sekä näihin liittyvien palvelujen myynti.

CHiEFS                 Electronics                CE Legal                  CE Mobile


CHiEFS Enterprises Oy                                                   EMAIL
Vähä-Hämeenkatu 9 E 104
                                            VAT: Fi 09275967
Turku 20500  
                                                                      TEL: +358-(0)9-8137123
FiNLAND  
                                                                           GSM: +358-(0)400-946739