CHiEFS                                                                 CE Mobile

Aputoiminimen toimialana on tietotekniikan, tietojenkäsittelyn, ATK-ohjelmistojen, tutkimus, suunnittelu, toteutus, myynti, markkinointi, konsultointi, koulutus ja alihankinta; yrityspalvelukoulutus, kustannus- ja julkaisutoiminta; sekä näihin liittyvien palvelujen myynti.

CHiEFS                  Electronics                 CE Legal                  CE Mobile


CHiEFS Enterprises Oy                                                    EMAIL
Vähä-Hämeenkatu 9 E 104
                                             VAT: Fi 09275967
Turku 20500  
                                                                       TEL: +358-(0)9-8137123
FiNLAND  
                                                                            GSM: +358-(0)400-946739